Finansmarknads- och konsument­minister Per Bolund (MP) besökte på onsdagen Yalla Rinkeby, ett så kallat socialt företag. Bolund vill att kommuner ska upphandla fler sociala företag, som han menar är en väg in på den svenska arbetsmarknaden för framför allt utlandsfödda kvinnor. – Med ett bra stöd och en tydlig definition så tror vi att det kan vara en marknad som kommer växa, säger han.