Bedrägeriet pågick i 13 år och lurade bland andra Usain Bolt på 130 miljoner kronor.