Bostadsrättsföreningen Blomsterprakten i Geneta lät bygga en bollplan till barnen i området, men nu har kommunen fattat beslut om att stora delar av bollplanen måste rivas eftersom andra grannar störs av ljudet.