Bollnäs kommun väntas införa ett lokalt förbud mot lustgas på allmän plats, lagom till sommaren. Politiker, tjänstemän och polisen verkar eniga bakom det nya förbudet. Men vad tycker allmänheten?