I nästan tio år har nu föreningen Norrköping Tillsammans erbjudit barn i utsatta områden möjligheten till lek, spel och fotboll efter skoltid med projektet ”Bollis”. Nu finns planer på att få ”Bollis” att växa och sprida sig till fler städer i landet.