Maffians kärnverksamhet är svår att flytta över gränserna, men den gäller verkligen inte svarta pengar. I boken ”Mafia life” granskar Federico Varese olika maffiors stil och metoder. Författaren Tomas Lappalainen läser en infallsrik studie om den organiserade brottsligheten, där maffians statslika karaktär löper som en röd tråd.