Anders Holmers nya bilderbok är ett väderkoncept på jorden-runt-basis, där han gör nedslag i olika typkulturer. Bildkompositionerna går i alla riktningar, skriver Ulla Rhedin om ”Regn”.