Enligt forskaren Arne Gerdner på högskolan i Jönköping borde kategoriboende för missbrukare inte finnas kvar. Eftersom han menar de som bor där inte får stöd och hjälp i sitt missbruk.