Sorsele kommun rekommenderar kokning av kommunalt dricksvatten i Blattnicksele på grund av inläckage av ytvatten.