På grund av det rådande ekonomiska läget erbjuder Sala kommun nu invånare möjligheten att skjuta upp betalningar av kommunala fakturor. – Många sitter med ont i magen och undrar hur de ska betala sina räkningar, säger Amanda Lindblad, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Sala.