Flera av de boende runt Kvarnberget tycker att Trafikverket spelar fult. Många av de boende trodde att faran var över och att Trafikverket inte längre hade några planer på att arbeta nattetid med förstärkningen av Götatunnelns ena rör. Men så var det inte.