14-åriga Oskar Nilsson nekades tillräckligt med assistanstimmar när familjen ansökte om hjälp vid Bodens kommun. Men trots att familjen fick rätt i förvaltningsrätten så tycker verksamhetschefen att handläggarna hanterade ärendet korrekt. – Det är en svår lagstiftning. Vi ser det inte som ett bra eller dåligt beslut, säger Kerstin Larsson vid individ- och familjeomsorgen.