Rusande låneskulder och nya mångmiljoninvesteringar. Oppositionen i Boden är skeptiska till att kommunen tar stora ekonomiska risker – bland annat att de ska betala 144 miljoner för nya stålverket.