Bodens kommun är den kommun i länet som haft störst problem med att ordna fram korttidsplatser. Förra året fick socialnämnden ett tillskott på 7,5 miljoner kronor extra för att så snabbt som möjligt ordna fram korttidsplatser. Men alla de pengarna gick åt till att betala Region Norrbotten för att de tagit hand om deras kommunmedborgare som ligger färdigbehandlade och väntar på sjukhusen.