Bodens kommun utredar nu om de ska starta upp ett Föreningarnas Hus i Boden där olika ideella föreningar och organisationer kan samlas under ett tak.