Förskole- och mångspråksbiblioteket är till för att barn och unga ska utveckla sitt modersmål. Förskolebiblioteket på Elin Wägnerskolan har varit igång i ett år och mångspråksbiblioteket sedan i höstas. Fullt utbyggda ska de båda vara om ett år.