Den nya kostnaden för blöjor, som nu ligger på förskolorna att bekosta, motsvarar fyra heltidsjänster i förskolan.