Mohammed Laallam är imam och driver en begravningsbyrå. I jobbet ingår det att tvätta de dödas kroppar. De senaste månaderna har han tagit hand om ett 20-tal personer som dött till följd av skjutningar. Mohammed Laallam upplever att det allt oftare handlar om yngre personer i 18 till 25-årsåldern.