Under torsdagen var det internationella blodgivardagen. Smålandsposten har följt med två bloddonationerna på deras resa. –Mitt blod kanske kommer till användning vid akuta olyckor, säger donatorn Nils Liljegren.