Som på många andra ställen i landet råder det just nu blodbrist i Gävleborg. De olika regionerna hjälper varandra, men problemet kvarstår.