Donald Trump är på väg tillbaka • Så kan rättsprocesserna bli en tillgång.