Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån SCB visar att Blekinge län går mot strömmen – här minskar nämligen befolkningen mer än i något annat län i landet.