Flera skjutningar på allmän plats i Jönköpings län har inte klarats upp. Ett olöst fall är en uppmärksammad skjutning på Öxnehaga i Huskvarna som ägde rum i oktober 2019.