Statsheraldikern är skeptisk till kommunens utformning av stadsvapnet. Men enligt kommunen är färgvalen bara ett sätt att visa att informationen kommer från Kalmar kommun.