Den kritik som riktats mot äldreomsorgen i Bjurholm slås nu tillbaka av kommunen efter att man utrett några av de mer allvarliga anklagelserna.