De nya kommentarerna till stadgarna ger bilden av en institution som ytterligare sluter sig kring sig själv, skriver Björn Wiman om Svenska Akademien.