Grovt nedsättande kommentarer om judar och homosexuella har tyvärr en lång historia. Antisemitiska fördomar samspelar nästan alltid med hat mot andra minoriteter. Rektor Hamid Zafars fall visar återigen att antisemitismen är alla konspirationsteoriers moder.