110 000 gymnasietreor får akademiledamoten Åsa Wikforss bok ”Alternativa fakta” – förutsatt att deras lärare vill det.