Jag tycker det är trevligt att bli äldre. Man upplever saker och man gör nya erfarenheter som kan skapa lugn och harmoni i situationer som kanske annars skulle göra en orolig.