En signal om att Trump skulle kunna fällas i en riksrättegång i senaten.