Uppsala vatten häver rekommendationen att inte dricka det kommunala dricksvattnet i Läby, Skuttunge och stora delar av Björklinge. Endast ett mindre område i Björklinge rekommenderas att fortsättningsvis inte dricka vattnet.