Biskop Fredrik Modéus välkomnar Växjö muslimska förenings ansökan om böneutrop: ”Rätten att uttrycka sin tro är grundläggande i en demokrati.”