Könsöverskridande projekt och queerperspektiv märks nu över allt i konstvärlden. Birgitta Rubin ser en konstnärligt fruktbar trend i såväl historien som samtiden.