Hoppas få tillbaka förtroendet från muslimska länder.