Pandemin har inneburit stora bakslag för FN:s globala mål för en hållbar utveckling.