Först vid niotiden på morgonen hade alla personbilar kommit loss.