En personbil kolliderade med tre renar i närheten av Solberg, nordväst om Örnsköldsvik, på fredagsvkvällen.