Bilindustrin har hört av sig till Stora Enso i Hylte, som tillverkar biokomposit. Det är ett förnybart material gjort på en blandning av plast och vedfiber. Möjligtvis kan det i framtiden ersätta en del av de hundratals kilo plast som sitter i bilar.