Så klarar de leveranstider och problemhanteringen.