Den 26 maj öppnar utställningen Ner till Norr på Bildmuseet i Umeå. Här samlas 30 samtida konstnärer från världens arktiska regioner och undersöker vår tids avgörande frågor ur ett arktiskt perspektiv. – Utställningen väcker de stora frågor som den här regionen ställs inför. Världens blickar är riktade inte bara norra Sverige utan stora delar av Arktis, säger Anders Jansson, museiintendent.