Bandvagnar har satts in för att undsätta trafikanter.