Klimatet kommer stå i fokus under de närmaste veckorna, och det är människans utsläpp av växthusgasen koldioxid som påverkar klimatet mer än någonting annat nu.