En bilolycka inträffade på riksväg 26, Nissastigen, i Skeppshult på söndagsmorgonen. Det rådde begränsad framkomlighet fram till halv tio-tiden då räddnings- och bärgningsarbetet pågick.