En personbil voltade på torsdagsmorgonen på vägen mellan Ålem och Rugstorp. Strax därpå hittades en medvetslös person cirka en kilometer från olycksplatsen.