En personbil ska enligt initiala uppgifter vara ”vikt runt ett träd” efter en kollision med ett träd längs Djulö allé i Katrineholm.