En personbil ska enligt initiala uppgifter vara ”vikt runt ett träd” efter en kollision.