En singelolycka har inträffat på E4 norr om Nyköping. En bil har kört in i mitträcket och ett körfält är helt avstängt i södergående riktning.