En personbil körde av vägen vid cirkulationsplatsen var Elinelundsvägen och Annetorpsvägen korsas i Malmö.