En singelolycka skedde i höjd med Segevång på torsdagen.