Vid 06:36 körde en personbil in i ett mitträcke på E4 i höjd med Yttervik utanför Skellefteå. Framkomligheten på platsen var för en stund begränsad.